Nå kan frivillige lag og foreninger søke om strømstøtte igjen