85 deltok i demonstrasjon for å beholde denne skogen på Nesset