Stor kornåker brant i Stiklestadalleen - flammene stod én meter unna et stort vedskjul

foto