– Jeg tror ikke han husker meg, men jeg husker ham