Filmen viser et utvalg av aktivitetene i skoleåret 13/14.