Den 9. september 2009 ble selskapet Trippel-09 stiftet, og Innherreds Folkeblad Verdalingen skrev om planene for landets mest moderne kraftfôrfabrikk i november samme år.

Målet var å ta opp kampen med Felleskjøpet, som på Innherred har en markedsandel på over 80 prosent, mens de i resten av landet har rundt halvparten av markedet.

Intensjonsavtale

Avisa kunne fortelle at initiativtakerne Ottar Røstad, Ole Jørstad, Eilif Due, Arne Mads Lie og Jorulf Lello allerede da hadde inngått en intensjonsavtale med Fiskå Mølle.

Nå i høst lyste Fiskå Mølle ut en stilling som salgsansvarlig for kraftfôr, og i informasjonen het det at konsernet har under planlegging et nytt og moderne anlegg for kraftfôr i Nord-Trøndelag.

De samme planene

– Det handler i stor grad om det samme som Trippel-09-planene ja, bekrefter daglig leder Leif Kåre Gjerde i Fiskå Mølle på Tau i Rogaland overfor Verdalingen.no.

– Det har hele vegen ligget i kortene at vi måtte være tungt inne i prosjektet, sier han.

Gjerde medgir at det ikke har gått så fort framover som det initiativtakerne så for seg, men forteller at det er jobbet en del i kulissene de siste årene. Den som nå ansettes som salgsansvarlig får i oppgave å bygge opp et marked i forkant av den planlagte byggingen av ny kraftfôrfabrikk.

Lang byggetid

Når fabrikken står ferdig kan Gjerde ikke fastslå, men noe før 2016 blir det neppe.

– Nå er vi i ansettelsesfasen ennå, og så spørs det hvor fort markedsbyggingen tar. Byggingen vil også være tidkrevende, antakelig rundt 15 måneder. Så noe før slutten av 2015, begynnelsen av 2016 er det ikke mulig å få til, konstaterer daglig leder Leif Kåre Gjerde i Fiskå Mølle.

Utfordrende med lokalisering

Lokaliseringen av fabrikken har vært en av utfordringene som har gjort at prosjektet har blitt utsatt flere ganger. Til å begynne med var Fiborgtangen det foretrukne, men et halvt år senere inngikk initiativtakerne en intensjonsavtale om ei tomt på Ørin Nord. Heller ikke det viste seg å være velegnet, idet infrastrukturen ikke ble bygd ut slik de forventet. Derfor vendte de blikket mot en tomt sør for Kværner Verdal, som en stund var tenkt til vindkraftsatsing. Også det bød på problemer på grunn av en rekke forbehold knyttet til vindkraftsatsingens utvikling.

Fortsatt to alternativ

Dermed gikk prosjektet «tilbake til start» slik Innherreds Folkeblad Verdalingen beskrev det i oktober 2012. Men om det til syvende og sist blir på Skogn at fabrikken bygges er stadig ikke hundre prosent sikkert.

– Vi har to alternativ. Skogn er det ene, sier Leif Kåre Gjerde, uten å ville gå nærmere inn på hva det andre nå er. Men det skal i hvert fall være på Innherred.