Kværner Verdal er tilgodesett med flere siders reportasje i den nyeste utgaven av medlemsbladet for Fellesforbundet, Magasinet for fagorganiserte.

Optimister

Der tegnes det slett ikke noe dystert fremtidsbilde selv om Kværner Verdal foreløpig står uten oppdrag fra april.

– Bedriften jobber med kontrakter på noen mindre fabrikasjoner. Vi har troen på det, sier klubbleder Ståle Knoff Johansen.

Terje Tuset med 39 år ved verftet er heller ikke spesielt bekymret.

– Vi er kanskje de beste i Europa på dette her, og har livets rett, fastslår han.

Truer den norske modellen

En av utfordringene til Kværner Verdal er deres viktige rolle som lærebedrift med store lærlingekull hvert år. Konkurransesituasjonen og utstrakt bruk av innleie truer den norske modellen, ifølge verkstedklubben.

– Innleie er en trussel, for språkproblemer gjør at vi ikke får overbringt kompetanse og organiseringen av arbeidet blir dårlig, sier Ola Larsen i klubben.

Viktig kontrakt

Neste år skal det avgjøres hvem som får byggingen av store deler til blant annet Johan Sverdrup-feltet 140 kilometer vest for Stavanger. Jørn Eggum i Fellesforbundet mener det er svært viktig hvordan det går med konkurransen om disse prosjektene.

Også Kværner Verdal håper å få en del av utbyggingen av gigantfeltet, og skulle de lykkes vil nye stålinstallasjoner vokse fram på kaia i Verdal. Lykkes de ikke er framtida egentlig uviss, men det er ikke noe fokus hos klubbleder Ståle Knoff Johansen.

– Vi har klarr oss gjennom vanskelige tider før, og skal klare det igjen, bedyrer han overfor fagbladet.