En fersk statistikk for sykefraværet i Verdal Kommune for 3. tertial viser at korttidsfraværet for denne perioden er på 2,10 prosent, mens det i tredje tertial i fjor var på 2,40 prosent. Det samlede fraværet, inkludert langtidsfravær er for tredje tertial i år 7,9 prosent. Fravær over 16 dager regnes som langtidsfravær.