Av:
  • Anders Vinje

Ruskjøringen var unormal for kvinnen, som ble dømt til betinget fengsel