Prøvesvarene blir forsinket. Ventekarantenene forlenges.

foto