Avlyser flere pasienttimer - Sykehuset Levanger innfører strakstiltak etter smitteutbrudd i Steinkjer

foto