Av: Tor Johnny Friberg

Dette er koronastatusen for helseforetaket søndag

foto
Helse Nord-Trøndelag har verken innlagte koronapasienter, ansatte med smitte eller ansatte i karantene per søndag. Foto: Anders Vinje