Skryt til studentene - mens det var nattebråk oppe i dalen