Skal utrede skole- og barnehagesektoren – men skolestrukturen fredes

foto