Viderefører smittevern: Sykehusene ber de besøkende opptre forsvarlig

foto