Hever beredskapen: – Må ta grep for å sikre forsvarlig sykehusdrift