Mange er bekymret for nyetableringen - nå er kommunen på saken