Minneord: «Gunnar var kjent for å kunne kjenne igjen hvert enkelt av sine dyr på lang avstand»

foto