Dette kullet står fortsatt med gullskrift i skolens historie

Russ 1961 samlet på Backlund. Foran fra venstre: Turid Nyborg Johannesen, Ragnhild Pedersen Stangeland, Ellen Hveding og Ingeborg Tveter Thoresen. Bak fra venstre: Knut Skreden, Kjell Terje Gundersen, Sven Svebak, Oddvar Lynum, Terje Alfnes, Nils Nordberg og Leiv Ramfjord.  Foto: Steinar Eggen