I dag er det ventet stor trafikk ned fra påskefjellet – her skal de ned under slike forhold