Aldri opplevd liknende: – Han skulle aldri vært fremstilt for fengsling