Får godkjent bruksendring - men kan ikke regne med utvidelser i fremtiden

foto