Av: Tor Johnny Friberg

Meldte til politiet om arbeidsstøy