De tar seg av dem som ikke kan ta koronatest på Rinnleiret, og de stiller opp både i og utenfor arbeidstid

foto