Har gjort en stor jobb slik at området igjen kan bli en sosial møteplass

foto