Den ordinære søknadsfristen til høgere utdanning utløper 15. april.

Multiemedieteknologi ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) er blant det du kan velge, og slik presenterer studietilbudet seg i en ny reklamevideo.