Levangerkvinnen Britt Tønne Haugan startet i 2012 i jobben som rektor ved Fagerhaug oppvekstsenter i Stjørdal. Nå har hun sagt opp jobben, ifølge Stjørdalens Blad mandag kveld.

Bekrefter

– Jeg kan bekrefte at Britt Tønne Haugan har sagt opp sin stilling som rektor ved Fagerhaug oppvekstsenter, og at hun slutter fra 1. mars, sier Nils Arnt Lines, som er styreleder for Fagerhaug oppvekstsenter.

Ifølge avisen har de gjentatte ganger forsøkt å få Tønne Haugan i tale uten å lykkes. Andre i tilknytning til skoleledelsen og Misjonskirken vil heller ikke kommentere saken til Stjørdalens Blad.

– Personalsak

Tønne er på papiret ansatt til 1. mars, men er sykmeldt fra stillingen. Andre tar i mellomtiden over hennes stilling. Lines ønsker ikke å kommentere saken utover å bekrefte saken til Stjørdalens Blad.

Ledelsen i Misjonskirken, ved pastor Lars Unstad, ønsker ikke å kommentere saken ovenfor Stjørdalens Blad utover følgende kommentar:

– Dette er en personalsak, som vi har blitt orientert om fra styret i Fagerhaug. Utover det vet vi lite om hva som skjer, og hva det skyldes. Som eier har vi valgt et kompetent styre, som jeg har tillit til at håndterer denne saken på en god måte, sier Lars Unstad.