Av:
  • Roger M. Svendsen

Vil sikre Levanger eierskap