Nå er det avgjort hvem som får tomt i Kjønstadmarka. Vi fulgte trekningen direkte fra rådhuset.

foto