Fagforeningen støtter dermed forslaget fra arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) om å endre aldersgrensen i arbeidslivet. I dag kan arbeidsgivere si opp ansatte uten saklig grunn når de fyller 70 år.

– Her i landet sliter vi allerede med for liten tilgang på kompetente arbeidstakere med erfaring og god utdannelse, sier Hans-Erik Skjæggerud, leder i Parat.

Tirsdag gikk både LO og NHO ut mot arbeidsministerens forslag. De mener det er klokt å beholde aldersgrensen, blant annet for å unngå vanskelige saker der arbeidstakere ikke innser at de er svekket av alder.

– LO og NHO undervurderer erfarne arbeidstakere. Vi ser for oss flere løsninger. Den ene innebærer at aldersgrensen oppløses, slik at vi kan arbeide så lenge vi vil. Den andre løsningen kan være å heve aldersgrensen fra 70 til 75 år, sier Skjæggerud.