Rykket ut til ulykke mellom personbil og bobil: – Fører av personbil til sykehus