Har ikke lenger kapasitet til å ringe opp alle smittede