Huset til Geir Atle brant. Han får ikke bygge nytt på tomta.