«Lokal gress- og lyngbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør».

Det står i varselet som ble sendt ut onsdag ettermiddag. Farevarselet gjelder for deler av Trøndelag og Møre og Romsdal, deriblant Stjørdal og Malvik.

Det er i tidsperioden fra torsdag klokken 02 og frem til lørdag klokken 14 at det gule farevarselet gjelder i første omgang.

«Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt», skriver Meteorologisk institutt.

De kommer med følgende anbefalinger:

  • Ikke bruk ild.

  • Følg lokale myndigheters instruksjoner.

  • Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.