Ønsker et nytt tilbud for alle som ferdes til og fra industriparken

foto