Arbeidstilsynet fant «omfattende og alvorlige» lovbrudd hos Helseplattformen