Det var bare tre gårder langs dette bekkeløpet

foto