Trøndelag politidistrikt skriver i en pressemelding at de innfrir kravene til responstid ved hasteoppdrag i distriktet, både i små, mellomstore og store tettsteder.

– En av politiets viktigste oppgaver er å gi innbyggerne hjelp når de trenger det som mest. Medarbeiderne mine strekker seg langt for å klare dette, og jeg er glad for at vi innfrir kravene, sier politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt.

Han erkjenner at det er vanskelig å nå kravene i et distrikt med mange oppdrag og geografiske utfordringer.

Ekstraordinære hendelser

Likevel klarte altså politidistriktet å være innenfor kravene i fjor på hasteoppdrag - det vil ekstraordinære hendelser der liv er truet eller det av andre årsaker er umiddelbart behov for politiets innsats.

Responstid er tiden fra operasjonssentralen får en melding til politiet er fremme på stedet.

I fjor var det 1.486 hasteoppdrag i Trøndelag, i gjennomsnitt fire hver dag.

Ulike krav ut fra størrelse

Politidirektoratet har satt krav til de ulike distriktene rundt i landet basert på geografiske og demografiske forhold.

I tettsteder med over 20.000 innbyggere i Trøndelag er kravet at fire av fem oppdrag tar under tolv minutter. I tettsteder med mellom 2.000 og 20.000 innbyggere er det samme kravet under tjue minutter og i tettsteder med færre enn 2.000 innbyggere under 36 minutter.

For sistnevnte klarte politidistriktet å være på plass i løpet av maks 34 minutter i fire av fem tilfeller. For de større tettstedene klarte de kravet akkurat.