Ap-gruppa i planutvalget mener Magne Nydal (KrF) driver rolleblanding som utbygger og lokalpolitiker. Nydal mener Ap-gruppa farer med talentløs politikk i sin kritikk.

Forrige uke bremset planutvalget i Levanger kommune utbyggingsplanene på Gjemble søndre. Det resulterte i kritikk fra utbyggeren og tomteeieren, Magne Nydal. Nå slår Ap-gruppa i utvalget tilbake, og anklager Nydal for rolleblanding. Magne Nydal er kommunestyremedlem for Levanger KrF, og sitter i driftsutvalget. Samtidig er han boligutvikler, gjennom selskapet Kjølen og Nydal.

Magne Nydal er ikke imponert over Ap-gruppas argumentasjon. Foto: Odin Nordtømme
Illustrasjoner som dette sier ikke nok om hvordan boligene vil harmonere med landskapet rundt, mener flertallet i planutvalget. Nå etterlyser Jørstad, Aunan og Sommervoll mer detaljerte tegninger. Foto: Skjermdump / Levanger kommune

Rolleblanding

Forrige uke uttalte Nydal seg kritisk til å få detaljreguleringen for boligfeltet Gjemble søndre sendt i retur. I et innlegg som er sendt til Innherred går nå Ap-gruppa i utvalget ut mot Nydal, og mener han driver uryddig rolleblanding.

Ap-gruppa mener Nydal driver rolleblanding gjennom sin kombinasjon av lokalpolitikk og næringsaktivitet.

– Det med ulike typer roller, det har vi jo alle. Men det er en ganske hårfin balanse her. Det ene er at man i dette tilfellet har kjøpt en stor tomt. Så er man grunneier, utbygger i et selskap, og lokalpolitiker. Og det er jo lov. Men i hvert tilfelle må man se på hvilke hatter man vil bruke. I dette tilfellet opplever jo vi at han sparker i retning plankomiteen når vi forholder oss til planer han selv som politiker har vært med og vedtatt, mener Tone Jørstad, Ap-politiker som sitter i planutvalget.

Nydal avviser at dette er riktig. Han presierer at han har meldt seg inhabil de gangene han har behandlet saker som har vært relevant for hans næringsvirksomhet. Dette gjelder også behandlingen av kommunedelplanen for området, opplyser Nydal til Innherred.

Krangler om antall boliger

Ap-politikerne Jørstad og Aunan mener imidlertid at planutvalget har strukket seg langt for å imøtekomme Nydal som utbygger i denne saken. I dette boligfeltet må det bygges minst 60 boliger for å tilfredsstille statsforvalterens krav. Ap-politikerne tolker det minimumsantallet som et sterkt signal om hvor mange boliger man vil ha i omradet, og ville i utgangspunktet legge seg nærmere 60 bolier, som følge av det.

– Så det at vi vedtok 90 boenheter må vi kunne si er et fint kompromiss, fastslår Aunan.

– Jobben vår

I forrige runde påpekte Nydal at hele boligfeltet er planlagt i tråd med Hurdalsplattformen, og mener at politikerne fra Ap og Sp ikke har kjennskap til hvilke føringer som legges av egen regjering. De to Ap-politikerne kjenner seg ikke igjen i påstandene om at politikerne i utvalget ikke har kjennskap til nasjonale føringer.

– Det kan ikke få stå uimotsagt, fastslår Jørstad.

– Hvis vi skal ha noen rolle som lokalpolitikere må vi kunne markere hva vi mener i slike saker. Vi skal ikke bare sitte og nikke. Da kan vi like greit legge inn årene og finne på noe annet å gjøre. Jobben vår er å ta tak i ting, med et blikk for sammenhenger og helheter, fortsetter Jørstad.

Og det er altså helhetsbildet som er årsaken til at de nå vil redusere antallet planlagte boliger i Gjemble Søndre. For det første fikk de høre fra flere naboer til boligtomta at utsikten ville kunne bli et problem dersom boligene blir oppført i planlagt høyde. De vil ha tak i bedre illustrasjoner for området.

– Det skal jo være fullt mulig å få til med dagens teknologi, mener Jørstad.

I tillegg er de bekymret for trafikksituasjonen på Nesset.

– Nå er det godkjent boligprosjekter i Kjønstadmarka, flere i Kjønstadvegen, Nordsivegen, Nesheim. Når er metningspunktet for trafikkavviklingen? Vi har kun to adkomstveier til Nesset, avslutter politikerne.

– Talentløs politikk

Nydal, på sin side, er ikke imponert over Jørstad og Aunans argumentasjon.

– Hvis ikke vi i næringslivet kan være politikere, er det bare lærere som kan være det til slutt da? Ved saker som berører min virksomhet har jeg bedt om å få vurdert min habilitet. Jeg er ikke med i noen gruppemøter når det gjelder den saken, eller andre byggesaker jeg bestyrer, sier Nydal, før han runder av med en kraftsalve.

Han er tydelig på at han har meldt seg inhabil i alle saker som har tilknytning til boligfeltet på Gjemble. Han oppfordrer kritikerne i Ap til å ta kontakt med ordfører for å sjekke historikken i saken.

Nydal mener Ap-politikerne farer med urimelig personkritikk når de formulerer seg slik de gjør.

– Det blir for enkelt å skyte mot personen når de ikke får det som de vil. Det synes jeg er veldig talentløs politikk, sier Nydal.