Har tillit til at styret i Helse Midt-Norge «tar tak i problemene som er avdekket»

foto