Kjørte inn i bakenden etter at bil lenger fremme tok u-sving