Mange vil slutte skolegangen etter tiende: – Det er kjempealvorlig