Revidert søknad om oppføring av driftsbygning for slaktegris og nygjødselskum på eiendommen 1719/205/1 er godkjent.

Søknad om nedlegging av drivstoffanlegg Statoil Skogn påeiendommen 1719/32/18 er godkjent for Statoil Fuel & Retail ASA.

Irene Løvtangen har fått godkjent søknad om etablering av fempunktfester på eiendommen 1719/243/1 Løvtangen.

Søknad om innglassing av veranda på eiendommen 1719/275/4 ergodkjent.

Øystein Sjevelås har fått godkjent søknad om fradeling avboligtomt fra eiendommen 1719/117/1 Sjevelås.

Kari Følstad Olsen har fått godkjent søknad om tilbygg til hyttepå eiendommen 1719/99/1/138 tomt nummer 120 på Tomtvatnet øst.

Remy Møen har fått godkjent søknad om deling av eiendommen1719/331/1 Nordhalla Hyttefelt, fradeling av tomt nummer 12.

Søknad om endring av tillatelse for oppføring av returvirkemottakpå eiendommen 1719/34/3 er godkjent.

Søknad om oppføring av grillhytte på eiendommen 1719/275/813 iOkkenhaugvegen 18 ved Leira mottak er godkjent.

Deling av eiendommen 1719/253/29 på Rinnleiret hos Levangerkommune er godkjent fradelt for to bebygde tomter.

Sjøgata Utvikling AS har fått godkjent søknad om ombygging ogbruksendring av seksjon 2 på eiendommen 1719/315/272 i Sjøgata 6.

Søknad om tilbygg til bolighus på eiendommen 1719/2/75 ergodkjent.

Vegar Rangul har fått godkjent søknad om tilbygg av hagestue tilbolighus på eiendommen 1719/13/93 i Kleivstuevegen 21 i Levanger.

BE Moafjæra 10 AS har fått godkjent deling av eiendommen1719/314317 i Moafjæra 10.

Søknad om endring av tillatelse for miljøtorg på eiendommen1719/315/1/4 er godkjent.

Øyfrid Brekken har fått godkjent søknad om oppføring av nyenebolig med utleie på eiendommen 1719/275/57 i Ringvegen 50.

Kjølen og Nydal Bygg AS har fått godkjent søknad om tilbygg tileksisterende lager på eiendommen 1719/32/228 Reemyra.

Tore Haabeth har fått godkjent punktfeste for eiendommen1719/227/1 Hopla, for naust på tomt nummer 43.

Norske Skog Skogn AS har fått godkjent deling av eiendommen1719/34/3 på Fiborgtangen for industritomt.

Utslippstillatelse for tomt av eiendommen 1719/232/169 ergodkjent.

Søknad om oppføring av fritidsbolig på eiendommen1719/232/169  er godkjent.

Søknad om rammetillatelse for ombygging av mannskapskjøkken ibygning 33 på eiendommen 1719/253/5 er godkjent.

Deling av eiendommen 1719/226/9 Bjørkheim østre (Stallmyra) forLevanger kommune er godkjent.

Expo-Nor AS har fått godkjent deling av eiendommen 1719/6/114Sjøsiden Kjønstadmarka B2 for tomtene 1-4.

Svein Erik Veie har fått godkjent søknad om oppføring av garasjepå eiendommen 1719/16/38 Julsborg 2A.

Søknad om tilbygg til bolighus på eiendommen 1719/2/22 ergodkjent.

Søknad om rammetillatelse for tilbygg og ombygging av bygning 2på eiendommen 1719/253/5 er godkjent.

Skogn Bygdeallmenning har fått godkjent deling av eiendommen1719/99/2 Torsbustaden for tilleggsareal til 1719/99/5.

Ekne skole har fått godkjent søknad om igangsettingstillatelsefor tilbygg til skolebygning av eksisterende toalettbygg på eiendommen1719/157/3.

Søknad om oppføring av leilighetsbygg med 19 boenheter påeiendommen 1719/32/227 og 1719/32/228 Reemyra 1 og 2 er godkjent.