Søket etter forsvunnet mann fortsetter med forsterkninger i dag

foto