Innherreds Folkeblad Verdalingen skrev torsdag om revisjonen av kommuneregnskapet for 2011, som viste at det var mye rot i regnskapet og brudd på fristene for framleggingen.

– Det er et ganske alvorlig budskap vi kommer med, sa revisor Terje Wist til avisa.

11,6 millioner i overskudd

Regnskapet var for øvrig et av de beste i historien, med et overskudd på 11,6 millioner kroner. Og det er ikke slik at det er penger som er borte eller den slags, men regnskapsføringen har ikke skjedd slik den skal, og halvparten av notene til regnskapet viste til feil opplysninger. Rett og slett dårlig håndtverk.

Samlet kommunestyre

– Kritikken er fullt fortjent. Rådmannen må ta kritikken inn over seg, og rydde opp, fastslår ordfører Bjørn Iversen, som ga tydelig uttrykk for sin oppfatning av saken i kommunestyremøtet på mandag. Hele kommunestyret er enige om at dette er uakseptabelt.

– Det er alvorlig når den nest største økonomienheten i Trøndelag, etter Trondheim kommune, opplever at det blir tatt forbehold fra revisors side. Det er ikke dette fokuset vi ønsker etter å ha levert et historisk godt resultat. Det gode resultatet skal administrasjonen ha stor ros for, men grunnlagsmaterialet må altså være i orden, fastslår ordføreren.

God dialog

Revisor Terje Wist understreket overfor Innherreds Folkeblad Verdalingen at tonen mellom kommunen og revisjonen er god, og at rådmannen har tatt kritikken inn over seg.