I denne barnehagen skal barna få leke ute i gatene inne

Slik blir Hilsegata i barnehagen seende ut. Dette er samlings- og lekearealet, og personalet har mange ideer til hvordan den kan brukes fremover. Foto: Tore H. Kristoffersen