Prost Nils Åge Aune er svært fornøyd med å ha fått to «nye» sokneprester i Levanger i det siste. Sokneprest Eirik Bakken skiftet i desember beite fra Ytterøy og Okkenhaug menighet til å bli ny sokneprest i Alstadhaug og Ekne. Nå er også Rune Mahlum, med fortid som diakon i Verdal, ansatt i Bakkens tidligere stilling.

– Vi er veldig glade for at de to er tilsatt i jobbene. Begge er veldig dyktige og har lang erfaring fra kirka. De er sterkt ønsket av menighetene hvor de har søkt, og det er bra at de nå kommer på plass i sine respektive menigheter, sier Aune etter tilsettingene.