Dette er blant byggene som de folkevalgte må svare for

Mule skole står tomt. Nå etterspørres status for dette og flere bygg i kommunestyret. Foto: Tor J. Friberg / Arkiv