Kommunen utplasserer satellittelefon

Denne satelittelefonen skal sikre kommunikasjonen i Helgådalen under ekstremværet «Gyda». Foto: Unni Merete Haugen Sellæg