Den ene tviler litt, den andre er sikker: – Vi gjorde et riktig vedtak